Kurser og uddannelse / Junior friluftsvejleder

Indhold

 
 • Klatring
 • GPS
 • Kort og kompas
 • Bålmad
 • Grøn sløjd
 • Bue og pil
 • Tovbroer
 • Tømmerflåder
 • Kano
 • Adventure race for børn
 • Overnatning i det fri
 • Nak og æd
 • Førstehjælp
 • Naturkendskab
 • Instruktørrollen

Faglig og grund introduktion til uddannelsen delelementer.


Kan kombineres med lejrskole
...også lejrskole i Sverige
 
Mange års undervisnings- og friluftserfaring ved alle vores instruktører!
 

Junior friluftsvejleder

Juniorfriluftsvejleder er et tilbud til folkeskoler, hvor udskolingselever uddannes til at gennemføre friluftsaktivteter for yngre elever. Uddannelsens mål er, at eleverne skal udvikle muligheder for at opnå udvidede kompetencer inden for friluftsliv, heriblandt mulighed for at kunne hjælpe med planlægning og afvikling af friluftsture samt generel undervisning i friluftsliv.
 

Uddannelsen rummer praksis og teori og giver den enkelte mulighed for fordybelse og dygtiggørelse i samspil med andre.

Eleverne arbejder med bål og madlavning, lege og konkurrencer, kano, klatring, naturkendskab og grøn sløjd.

Forløb og varighed aftales med den enkelte skole.
 
 
 
For elever i 8-10 klasse
 
Husk nu...
….45 minutters bevægelse om
dagen...
...den åbne skole...
...læringsstile...
...understøttende undervisning...

PS: Vi laver også forløb på specialskoler!

Kontakt os for yderligere information!
 
 
 
 
Ursus Outdoor Education | CVR: 31435528 | Søndervang 17, 8654 Bryrup - Danmark | Tlf.: +4528590900